Pajisjet tokësore

Dekoderi

1. HYRJA E ANTENËS: Për modulatorin RF
2. DALJA E ANTENËS: Për modulatorin RF
3. HYRJA E ANTENËS: Hyrja e kabllos së antenës
4. DALJA E ANTENËS: Për të parë kanalet analoge në televizor
5. HYRJA USB
6. Dalja audio OPTIKE: Dalja audio dixhitale optike
7. DALJA HDMI
8. SCART E TELEVIZORIT: Lidhja SCART e televizorit
9. BURIMI I ENERGJISË: HYRJA DC (12V)


Frekuencat

TP-1

Frekuenca 770 MHZ
Bandwidth 8 MHZ
FEC ¾
Priority HIGH
Modulimi 64-QAM
Guard Interval 1/32
Transmition Mode 8K

TP-2

Frekuenca 682 MHZ
Bandwidth 8 MHZ
FEC ¾
Priority HIGH
Modulimi 64-QAM
Guard Interval 1/32
Transmition Mode 8K

TP-3

Frekuenca 754 MHZ
Bandwidth 8 MHZ
FEC ¾
Priority HIGH
Modulimi 64-QAM
Guard Interval 1/32
Transmition Mode 8K

TP-4 (Shkodër)

Frekuenca 746 MHZ, 660 MHZ, 722 MHZ
Bandwidth 8 MHZ
Priority HIGH
Modulimi 64-QAM

manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Pyetje - Përgjigje
rreth Televizionit

Pyetje - Përgjigje
rreth Internetit

Pyetje - Përgjigje
rreth Telefonisë

Pyetje - Përgjigje
rreth shërbimeve Tring