• Linjë Telefoni Falas
 • Shpejtësia
 • IP Dinamike / Statike
 • Antivirus dhe Firewall
 • Adresë në Tring e-mail
 • Akses nga Website
 • Cmimi /mujor
5 Mbps
 • 5 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 1199 leke/muaj *
Paguaj

* Tani me Tring merrni Shpejtesi Pa limit interneti
5 Mbps me 1199 leke/muaj
Modem dhe kosto instalimi Dhurate
24 ore/dite asistence teknike

 • Linjë Telefoni Falas
 • Shpejtësia
 • IP Dinamike / Statike
 • Antivirus dhe Firewall
 • Adresë në Tring e-mail
 • Akses nga Website
 • Cmimi /mujor
5 Mbps
 • 5 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 1199 leke/muaj *
Paguaj

* Tani me Tring merrni Shpejtesi Pa limit interneti
5 Mbps me 1199 leke/muaj
Modem dhe kosto instalimi Dhurate
24 ore/dite asistence teknike

 • Linjë Telefoni Falas
 • Shpejtësia
 • IP Dinamike / Statike
 • Antivirus dhe Firewall
 • Adresë në Tring e-mail
 • Akses nga Website
 • Cmimi /mujor
5 Mbps
 • 5 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 1199 leke/muaj *
Paguaj

* Tani me Tring merrni Shpejtesi Pa limit interneti
5 Mbps me 1199 leke/muaj
Modem dhe kosto instalimi Dhurate
24 ore/dite asistence teknike

Internet

Si të paguaj online?

Zona e Mbulimit

Keni probleme?