• Linjë Telefoni Falas
 • Shpejtësia
 • IP Dinamike / Statike
 • Antivirus dhe Firewall
 • Adresë në Tring e-mail
 • Akses nga Website
 • Modem i thjeshtë
 • Modem Wifi
 • Cmimi /mujor
1 Mbps
 • 1 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.200 Lekë
Paguaj
2 Mbps
 • 2 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.600 Lekë
Paguaj
4 Mbps
 • 4 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.999 Lekë
Paguaj
6 Mbps
 • 6 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.150 Lekë
Paguaj
8 Mbps
 • 8 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.500 Lekë
Paguaj
10 Mbps
 • 10 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.990 Lekë
Paguaj

Peshkoni ofertën tuaj verore të internetit dhe telefonisë
Shpejtësi interneti deri në 10 Mbps duke filluar me 1200 lekë/muaj.

 • Shpejtësi Interneti deri në 10 Mbps duke filluar me 1200 lekë/muaj
 • 1 muaj shërbim interneti dhuratë
 • Kosto Instalimi FALAS
 • Suport brenda 24 orëve
 • Pajtim mujor 0 lekë
 • Thirrjet brenda rrjetit Tring 0 lekë
 • Tarifim për sekondë, paguan vetëm për atë që flet
 • Tarifat më të lira në treg për destinacionet kombëtare dhe ndërkombëtare
 • Rimbushje sipas nevojave tuaja
 • Linjë Telefoni Falas
 • Shpejtësia
 • IP Dinamike / Statike
 • Antivirus dhe Firewall
 • Adresë në Tring e-mail
 • Akses nga Website
 • Modem i thjeshtë
 • Modem Wifi
 • Cmimi /mujor
1 Mbps
 • 1 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.200 Lekë
Paguaj
2 Mbps
 • 2 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.600 Lekë
Paguaj
4 Mbps
 • 4 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.999 Lekë
Paguaj
6 Mbps
 • 6 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.150 Lekë
Paguaj
8 Mbps
 • 8 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.500 Lekë
Paguaj
10 Mbps
 • 10 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.990 Lekë
Paguaj

Peshkoni ofertën tuaj verore të internetit dhe telefonisë
Shpejtësi interneti deri në 10 Mbps duke filluar me 1200 lekë/muaj.
Modem dhe kosto instalimi Dhuratë.

 • Shpejtësi Interneti deri në 10 Mbps duke filluar me 1200 lekë/muaj
 • 1 muaj shërbim interneti dhuratë
 • Modem dhe kosto Instalimi FALAS
 • Suport brenda 24 orëve
 • Pajtim mujor 0 lekë
 • Thirrjet brenda rrjetit Tring 0 lekë
 • Tarifim për sekondë, paguan vetëm për atë që flet
 • Tarifat më të lira në treg për destinacionet kombëtare dhe ndërkombëtare
 • Rimbushje sipas nevojave tuaja
 • Linjë Telefoni Falas
 • Shpejtësia
 • IP Dinamike / Statike
 • Antivirus dhe Firewall
 • Adresë në Tring e-mail
 • Akses nga Website
 • Modem i thjeshtë
 • Modem Wifi
 • Cmimi /mujor
1 Mbps
 • 1 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.200 Lekë
Paguaj
2 Mbps
 • 2 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.600 Lekë
Paguaj
4 Mbps
 • 4 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 1.999 Lekë
Paguaj
6 Mbps
 • 6 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.150 Lekë
Paguaj
8 Mbps
 • 8 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.500 Lekë
Paguaj
10 Mbps
 • 10 Mbps
 • 1 IP Dinamike
 • E Perfshire
 • E Perfshire
 • 0 Lekë
 • 4000 Lekë
 • 2.990 Lekë
Paguaj

Peshkoni ofertën tuaj verore të internetit dhe telefonisë
Shpejtësi interneti deri në 10 Mbps duke filluar me 1200 lekë/muaj.
Modem dhe kosto instalimi Dhuratë.

 • Shpejtësi Interneti deri në 10 Mbps duke filluar me 1200 lekë/muaj
 • 1 muaj shërbim interneti dhuratë
 • Modem dhe kosto Instalimi FALAS
 • Suport brenda 24 orëve
 • Pajtim mujor 0 lekë
 • Thirrjet brenda rrjetit Tring 0 lekë
 • Tarifim për sekondë, paguan vetëm për atë që flet
 • Tarifat më të lira në treg për destinacionet kombëtare dhe ndërkombëtare
 • Rimbushje sipas nevojave tuaja

Internet

Si të paguaj online?

Zona e Mbulimit

Keni probleme?