BTL Specialist

BTL Manager është përgjegjës për planifikimin dhe organizmin e aktiviteteve promocionale, eventeve, dhe konferencave të kompanisë.

Emërtimi i pozicionit: BTL Specialist
Departmenti: Marketing
I raporton: Drejtorit te Departamentit Marketing


Detyrat dhe përgjegjësitë

1.    Zhvillon planet dhe strategjinë e fushatave BTL me qëllim arritjen e objektivave marketing dhe target e vendosura nga shitja

2.    Identifikon dhe ndjek mënyrat më të mira për zhvillimin e fushatave BTL

3.    Është përgjegjës për BTL në dyqanet e kompanisë

4.    Identifikon dhe negocion me ofruesit e shërbimeve BTL në treg

5.    Raporton për të gjithë veprimtarinë e fushatës dhe ndikimin e saj

6.    Punon ngushtë me departamentin e shitjeveKualifikime

1.    Të ketë mbaruar arsimin universitar në Biznes, Marketing apo fusha të tjera të ngjashme

2.    Të ketë eksperiencë punë

3.    Të jetë i përgjegjshëm dhe kreativ

4.    Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Office
Te interesuarit te aplikojne duke derguar nje CV (me fotografi) ne adresen hr@corp.tring.al brenda dates 15.03.2020.