PAGUAJ ONLINE - TRING INTERNET

Plotësoni saktë informacionin e kontratës suaj. Sigurohuni që shuma e përcaktuar është detyrimi juaj mujor sipas kontratës së nënshkruar. Çdo informacioni i dhënë në mënyrë të pasaktë do të sjellë mos aktivizim të shërbimit.

Nëse të dhënat tuaja janë të sakta, shërbimi i internetit do t'ju hapet brenda 15 minutash.

Të dhënat tuaja

* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
Ku gjendet numri i kontratës
* Fushë e detyruar

Shpejtësia

* Fushë e detyruar

Kohëzgjatja

* Fushë e detyruar

Paguaj me

* Fushë e detyruar
Klienti:
Numri i kontratës:
Shpejtësia:
Shuma pa TVSH:
LEKË
TVSH:
LEKË
Shuma totale:
LEKË