Tring Spot

Tani mund të lundroni lehtësisht në internetin Tring edhe jashtë shtëpisë tuaj. Ju mund të blini një kartë e cila mban username dhe password dhe mund të logohoni në internet nëse jeni brenda zonës Tring Hot Spot. Ҫdo përdorues që disponon një pajisje Wi-Fi (Wireless) psh: laptop ose telefon mund të ketë akses për të përdorur shërbimin Tring Spot. Kartat janë në prerjet: 1, 2, 8 dhe 24 orë dhe mund ti gjeni në të gjitha dyqanet e Tring.

 

Kartat Tring Spot
Orët e shërbimit të internetit
Cmimi(LEK)
Afati i skadimit të kartës
TringSpot 1
1 orë
20
5 ditë
TringSpot 2
2 orë
30
5 ditë
TringSpot 8
8 orë
100
30 ditë
TringSpot 24
24 orë
150
30 ditë