Tring Spot

Tani mund të lundroni lehtësisht në internetin Tring edhe jashtë shtëpisë tuaj. Ju mund të blini një kartë e cila mban username dhe password dhe mund të logohoni në internet nëse jeni brenda zonës Tring Hot Spot. Ҫdo përdorues që disponon një pajisje Wi-Fi (Wireless) psh: laptop ose telefon mund të ketë akses për të përdorur shërbimin Tring Spot. Kartat janë në prerjet: 1, 2, 8 dhe 24 orë dhe mund ti gjeni në të gjitha dyqanet e Tring.

Kartat Tring SpotSasia e orëve të shërbimit të internetitCmimi(LEK)Afati i skadimit të kartës
TringSpot 1 1 orë 20 5 ditë
TringSpot 2 2 orë 30 5 ditë
TringSpot 8 8 orë 100 30 ditë
TringSpot 24 24 orë 150 30 ditë