Dekoderi My Tring IPTV

[row]
[column md=”7″]

[/column]
[column md=”5″]

  1. Lexuesi i Smart Kartës
  2. Rikthimi në gjendjen e fabrikës
  3. Lexuesi i Kartës SD
  4. USB

[/column]
[/row]

 

 

[row]
[column md=”7″]

 

[/column]
[column md=”5″]

  1. Antena/Kabllor
  2. Audio Digjitale
  3. Lidhja me video SD
  4. Lidhja me HDMI
  5. Lidhja me Ethernet
  6. Ushqimi i energjisë DC

[/column]
[/row]