Kanalet në My Tring IPTV në botë

Abonimet

15,900 lekë
700 lekë
2,100 lekë3,100 lekë
8,400 lekë

Kinema

Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema

Sport

Sport
Sport
Sport
Sport
Sport

Seriale

Seriale
Seriale
Seriale

Fëmijë

Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë

Dokumentarë

Dokumentarë
Dokumentarë
Dokumentarë
Dokumentarë
Dokumentarë

Lifestyle

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle

Lajme

Lajme
Lajme
Lajme

Gjeneraliste

Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste

Muzikë

Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë
Muzikë

Adult

Adult
Adult
Adult