Tarifat Tring Tel

Informohuni mbi tarifat e telefonisë Tring.

Thirrjet nga numra Tring drejt operatorëve kombëtarë fiksë dhe mobile

Rrjeti Tarifat në lekë/min
Brenda rrjetit Tring 0
Kombëtare Operatorë fiksë 6.00
Kombëtare Operatorë celularë 21.00

Thirrjet nga numra Tring drejt operatoreve ndërkombëtare

Shteti Fiks Mobile
Itali 8.50 20.00
Greqi 8.50 20.00
Gjermania 8.50 20.00
France 8.50 20.00
Austri 8.50 20.00
Angli 8.50 20.00
SHBA 7.00 7.00
Canada 7.00 7.00