udhetim-me-shije

Udhëtim me shije

Linda Fishta, ekspertja e kuzhinës Living, do të udhëtojë me ju çdo javë në treva të pasura me tradita, natyrë dhe histori të rralla. Vlerat e jashtëzakonshme të Shqipërisë do të shërbehen përmes tryezës dhe gatimeve, të cilat përveç shijes, mbartin histori dhe shumë emocione.