Paketa tokësore Tring Home

Tani krijo listën e preferuar të kanaleve në Tring Home Tokësor. 18 kanale vetëm me 700 lekë/muaj. Abonentit të Tring Home, do t’i renditet në TV lista me 18 kanalet e paketës Tring Home Tokësore.

Kanalet që do të shihni në këtë paketë:

 
 

Kinema

 

Sport

Lajme

 

Jotematike

Muzike

 
 

Fëmijë

 

Lifestyle

Dokumentarë

 

Seriale

Adult