Vizato hap pas hapi

Një guidë vizatimi për fëmijët parashkollorë si mund të vizatojnë duke ndjekur hap pas hapi mënyrën më të thjeshtë për të vizatuar kafshët e preferuara pa hasur vështirësi ,nëpermjet kësaj teknike.

Çdo ditë, ora:00:00, në


Programacioni sonte në Tring