Gjenitë e botës moderne

Ky është shekulli XIX, një epokë e rëndësishme dhe e zhurmshme që dëshmoi revolucione në industri, teknologji dhe politikë. Gjithashtu, një epokë e ideve të mëdha, të guximshme dhe të rrezikshme, të cilat do të sillnin me shumë luftë e sakrifica botën që ne njohim sot. Tre mendimtarë të mëdhenj na çuan drejt kësaj rruge: Karl Marksi, Fridrih Niçe dhe Zigmund Frojdi. Sfida e tyre ishte të kuptonin se çfarë na bën ne njerëz në një botë që evoluon shpejt.

Çdo të enjte, ora:22:00, në


Programacioni sonte në Tring