Shëronjësi

Kur 9-vjeçari Rob Kol pa të ëmën duke dhënë shpirt, fitoi një dhunti. Ai parandjente vdekjen. Pas shumë udhëtimesh nëpër botë me një berber, ai përfundon në Persinë e shek. XI, ku ishte mjaft e vështirë që të ushtronte zanatin e tij, ndaj nga dëshira e madhe për të ndihmuar njerëzit, ai hiqet si student hebre dhe ndjek shkollën e mjekësisë në Isfahan. Por në një vend me paragjykime dhe supersticione është e vështirë të kesh dhunti.

23 shkurt, ora:21:00, në


Programacioni sonte në Tring