Rebelet

Gjimnazi “Elite Way School” është i njohur në mbarë botën dhe nxënësit aty u përkasin shtresave elitare. Përmes Mia Koluçit dhe shokëve e shoqeve të saj, zbulohen ndasitë e mëdha që i ndajnë, paragjykimet e kohës, por edhe dashuria, aventura, miqësia në kuptimin më të bukur të fjalës.

E hënë - E premte, ora:19:30, në


Programacioni sonte në Tring