Play

Play, një program argëtimi dhe edukimi nëpërmjet lojrave për fëmijë Fëmijët do të argëtohen por dhe do të jenë në sfidë me njëri -tjetrin. Lojrat do të jenë me karakter fizik ku fëmijët do të duhet të tregojnë shkathtësinë e tyre, si dhe me karakter inteligjence ku do të vihen në provë dijet dhe përqendrimi i fëmijëve.Luani dhe ju në argëtimin pa limit që ju fal kanali Kids.

Çdo të premte, ora:19:00, në


Programacioni sonte në Tring