Fundjavë me të vdekurin

Si munden dy të rinj të kenë sukses profesional në një korporatë, pasi zbulojnë një gabim serioz financiar në të? Po nëse presidenti i saj është në dijeni të këtij gabimi dhe i mashtron me një ftesë në shtëpinë e tij që në të vërtetë ti vrasë?

E hënë, ora:21:00, në


Programacioni sonte në Tring