Bli Online: Sete Tring TV

Plotësoni fushat e mëposhtme dhe klikoni butonin "Vazhdo" për të kryer pagesën.

Të dhënat tuaja

Ju lutem vendosni emrin
Ju lutem vendosni mbiemrin
Adresa e vendosur nuk është e vlefshme.
Numri i vendosur nuk është i vlefshëm. Ju lutem, perdorni vetem shifra
Numri i identifikimit nuk është i vlefshëm. Ju lutem vendosni numrin e leternjoftimit ose pashaportes
Ju lutem vendosni adresen
Plotësoni të gjitha fushat.

Mënyra e pagesës

Zgjidhni mënyrën e pagesës. Pagesat me kartë krediti kryhen në lekë, kurse pagesat me PayPal kryhen në euro.


Aparat TOK + Karte Smart 12 muaj

Abonimi:

7,990 lekë

Shuma:

77

Shuma: