Kontrolloni gjendjen e abonimit tuaj

Vendosni numrin e Kartës Smart

Numri i kartës smart nuk është i vlefshëm. Nëse keni vendosur numrin e saktë të kartës tuaj smart por nuk vazhdoni dot abonimin, ju lutem kontaktoni me: +355 44 800 008, +355 69 40 38 000 ose info@tring.tv

Gjendja e abonimit

manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Pyetje - Përgjigje
rreth Televizionit

Pyetje - Përgjigje
rreth Internetit

Pyetje - Përgjigje
rreth Telefonisë

Pyetje - Përgjigje
rreth shërbimeve Tring