Kontrolloni gjendjen e abonimit tuaj

Shërbimi tokësor / satelitor

Vendosni numrin e Kartës Smart dhe klikoni "Vazhdo"

Numri i kartës smart nuk është i vlefshëm. Nëse keni vendosur numrin e saktë të kartës tuaj smart por nuk vazhdoni dot abonimin, ju lutem kontaktoni me: +355 44 800 008, +355 69 40 38 000 ose info@tring.tv

Shërbimi My Tring IPTV

Vendosni ID-në e llogarisë suaj dhe klikoni "Vazhdo"

Numri i vendosur nuk është i vlefshëm.
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Pyetje - Përgjigje
rreth Televizionit

Pyetje - Përgjigje
rreth Internetit

Pyetje - Përgjigje
rreth Telefonisë

Pyetje - Përgjigje
rreth shërbimeve Tring