Pajisjet satelitore

Dekoderi

1. HYRJA LNB: Për të lidhur kabllot e antenës satelitore
2. DALJA E LINJËS: Fisha e daljes së linjës
3. HYRJA E ANTENËS: Hyrja e kabllos së antenës
4. DALJA HDMI: Për tu lidhur me televizorin që ka hyrje HDMI që ju mundëson video-rezolucion dhe audio të definicionit të lartë
5. ETERNET Lidhja LAN
6. HYRJA USB: Lidhni pajisjet USB
7. DALJA SCART Lidhja SCART e televizorit
8. DALJA E AUDIOS OPTIKE: Dalja e audio optike dixhitale
9. KABLLOJA ELEKTRIKE  


Frekuencat

TP-1

Frekuenca 11400 Mhz
Symbol Rate 13846 Msym
Polarizim vertikal

TP-2

Frekuenca 11427 MHZ
Symbol Rate 27500 Msym
Polarizim vertikal

manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Pyetje - Përgjigje
rreth Televizionit

Pyetje - Përgjigje
rreth Internetit

Pyetje - Përgjigje
rreth Telefonisë

Pyetje - Përgjigje
rreth shërbimeve Tring