PYETËSOR PËR SHËRBIMIN

Informacion i përgjithshëm mbi kënaqësinë e shërbimit

7. Pohimet e meposhtme i referohen bisedes tuaj te fundit me perfaqesuesin e shitjes, ju lutem pohoni ose mohoni secilen prej tyre.

8. Studimi i nivelit të kënaqesise së suportit

 
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Pyetje - Përgjigje
rreth Televizionit

Pyetje - Përgjigje
rreth Internetit

Pyetje - Përgjigje
rreth Telefonisë

Pyetje - Përgjigje
rreth shërbimeve Tring