Tring Taxi

tring taksi

Shërbimi i Tring Taxi do asistojë çdo familje apo biznes në instalimin e pajisjeve dhe zgjidhjen e të gjithë problemeve teknike që ju mund të hasni me to.

 

ShËrbimet e TRING TAXI

Tarifat

Set Parabole dhe kokë LNB2 3.990 Lekë
Instalim Antene Satelitore 1.500 Lekë
Gjetje Sinjali Satelitor 1.000 Lekë
Instalim Antene Tokësore 1.000 Lekë
Gjetje Sinjali Tokësor 500 Lekë

 

Shërbimi TRING TAXI ofrohet vetëm për qytetin e Tiranës.
* Në tarifa nuk përfshihen kostot e aksesorëve të montimit.

manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual
manual

Pyetje - Përgjigje
rreth Televizionit

Pyetje - Përgjigje
rreth Internetit

Pyetje - Përgjigje
rreth Telefonisë

Pyetje - Përgjigje
rreth shërbimeve Tring