Flota GPS

Shërbimi që ndihmon kompaninë tuaj të kursejë kohë dhe staf lidhur me monitorimin dhe kontrollin e forcës së biznesit që dispononi.

Ju suportojmë me menaxhimin e flotës suaj dhe me gjurmimin GPS.

Nëpërmjet kësaj pakete ju ofrojmë shërbimet:

1

Monitorim i vendndodhjes së mjeteve në kohë reale.

7

Lëvizja dhe ndalesat me motor të ndezur për secilin mjet.

2

Aksesim i vazhdueshëm i sistemit të monitorimit nga çdo pajisje e lidhur me internetin.

8

Alarm në përgjigje të çdo shkeljeje karshi rregullave të vendosura nga klienti në kohë reale.

3

Platformë e unifikuar dhe monitorim i të gjitha mjeteve të kudo ndodhura në të njëjtën hartë.

9

Kilometrat e plota të kryera nga çdo mjet për çdo periudhë analize që nga momenti i instalimit.

4

Monitorim i shpejtësisë me të cilin po lëviz secili mjet, drejtimin e lëvizjes dhe informacion i detajuar për çdo ndalesë.

10

Vëzhgim i itenerarit të plotë të ndjekur nga çdo mjet në kohë reale ose duke u bazuar në periudha analize të ndryshme.

5

Përcaktimi i pikave dhe zonave të interesit dhe informacion mbi vizitat e secilit mjet në këto pika.

11

Të dhënat mbi konsumin e karburantit që nga instalimi i pajisjes.

6

Informacion i detajuar mbi sjelljen e shoferit. Shpejtësia e lëvizjes së mjetit, zbatimi i orareve, zonat e vizituara.

12

Menaxhim Flote nëpërmjet raporteve të automatizuara mbi të dhënat historike, datat, librin e shërbimeve të secilit mjet.

Shërbimi Tarifa mujore/ Kontrate 12 muaj
GPS kombëtar € 8.00
GPS kombëtar + Sensor karburanti € 15.00
GPS ndërkombëtar € 12.00
GPS ndërkombëtar + Sensor karburanti € 19.00

Për më shumë informacione dhe detaje specifike na kontaktoni në numrin 044 800 416 ose në 069 40 79 971.