Grafist Design

 

Departamenti: Marketing

Raporton: Drejtuesit të Departamentit Marketing

Përshkrim përmbledhës i punës: Ideon, dizenjon dhe përgatit për printim të gjitë materialet marketing sipas fushatave të caktuara. Dizenjon dhe faqos artikuj e botime për shtyp, si dhe çdo detyrë tjetër që ka lidhje me këto procese.

Kandidati duhet të njoh këto programe: Adobe Indesign CC, Adobe Photoshop CC, Adobe Ilustrator CC

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE

 • Zbaton planin ditor të punës.
 • Ideon fushata të caktuara në Marketing.
 • Zbatimi i koncepteve të paracaktuara grafikisht. Përshtatje vizuale.
 • Formulimi grafik i materialeve marketuese për produktet dhe kompaninë.
 • Rifreskim i Faqes Online me dizajn dhe aplikacione të reja.
 • Formulim grafik i dokumentave të brendshëm të kompanisë, materialeve promocionale
 • Krijim dizajni për faqe interneti sipas kërkesave të shoqërisë.

 

Kualifikime të nevojshme

Formimi Profesional: Diplomë Universitare dhe kualifikime të fushës

Eksperiencë e preferueshme: si Grafist Design

 

Aftësi të tjera

 • Zotësi në përdorimin e disa paketave kompjuterike, përfshirë njohuri të aplikimeve orientuar drejt Desing.
 • Komunikim të mirë në ekip.
 • Angazhim për të thelluar njohuritë.
 • Aftësi për të bërë skica me dore të lirë si dhe njohuri bazë në grafikat 3D përbëjnë një avantazh.

 

Të gjitha CV-tuaja mund t’i dërgoni në adresën hr@tring.tv. Vetëm kantidatët e selektuar në listë sipas kritereve të kërkuara, do të kontaktohen.