Të gjithë kanalet në My Tring IPTV

 
Paketa me 60 kanale
Paketa me 120 kanale