Ekonomi

Ndryshon kartëmonedha me vlerë 500 lekë, Banka e Shqipërisë tregon si …

27-10-2017

Rishtypja e kartëmonedhës, emetim i vitit 2015, është miratuar me vendimin nr. 15, datë 26.02.2014, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, në mbështetje të ligjit nr. 8269...

Ekonomi

"Shqiptarët kanë përparësi të ardhurat, jo shëndetin”

06-05-2016

Çdo shtet ka prioritete, bazuar në një sondazh të bërë publik nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), në të cilin janë pyetur njerëzit se çfarë vlen më tepër...