sitdflkesdmire

Shumë persona gabimisht besojnë se puna e modeleve profesioniste konsiston vetëm në të qenurit e bukur dhe të qëndruarit përpara kamerës.

Gjithsesi, kur vjen fjala tek një fotografi e mirë, suksesi qëndron në aftësitë për të pozuar dhe të prezantuarit e vetes në mënyrën e duhur.

Ja disa gabime që bëjmë shpesh kur dalim fotografi!

q1

q1

q1

q1

q1

q1

q1

q1