wqeq2

Ndonëse një vend jo shumë i dukshëm, lëkura pas veshit pranë rrënjëve të flokëve është shndërruar në vendin ideal për pak bojë. Tatuzhet e vogla dhe me kuptim janë shumë më tepër estetike se ato që zënë një hapësirë të madhe të trupit, ndaj nëse i pëlqeni tatuzhet por nuk dëshironi t’i ekspozoni tepër ky është vendi i duhur ! Frymëzohuni nga idetë e mëposhtme!