Le të biem në dashuri - Episodi 29

Mine do të shkojë në shtëpinë e Kanit për të gjetur letrën dhe ndeshet me Hajriun. Si do të reagojë Emin agai kur ta marrë vesh? Ç’vendim do të detyrohet të marrë ky i fundit, i udhëhequr nga zemërimi? Kani dhe Hajriu vendosin të shkojnë në shtëpinë e Emin Agait, por atje i pret një surprizë.

Të gjithë episodet e "Le të biem në dashuri"

Ouzi do të kërkojë ndihmën e Mesutit për ta bërë ...më shumë

Mine dhe Simteni do të telefonojnë “B”-të në telefonin e ...më shumë

Kani do t’i kërkojë Ajperit të kthehet me të, por ...më shumë

Mine do të shkojë në shtëpinë e Kanit për të ...më shumë

Kani do të nxjerrë Hajriun nga burgu dhe do ta ...më shumë

Simteni do t’i tregojë pa dashje të vërtetën Kanit rreth ...më shumë

Emin agai do të shkojë të vizitojë mbesën e tij ...më shumë

Emin agai do të mundohet të gjejë mënyrën për t’i ...më shumë