Maria Magdalena - Episodi 59

Pilati urdhëron arrestimin e dishepujve, Llazarit, Emilios dhe Hoze Arimateas. Dishepujt maskohen mes turmës që ka ardhur për Pashkë dhe largohen nga Jeruzalemi. Magdalena kthehet në shtëpi dhe arrestohet nga roja i Pilatit, i cili vret një njeri para syve të saj.. Me ndihmën e Prokulës dhe shërbëtorëve të saj, tre burrat, Marta dhe Huana largohen nga Jeruzalemi dhe fshihen në shtëpinë e Hoze Arimateas në Emaus. Pilati mbyll Magdalenën në të njëjtin burg ku mbahet Valerio, i cili bind Horasion dhe Tulion ta marrin me vete.

Të gjithë episodet e "Maria Magdalena"

Horasio, Tulio dhe Oktavio arrijnë të nxjerrin Valerion me Magdalenën ...më shumë

Pilati urdhëron arrestimin e dishepujve, Llazarit, Emilios dhe Hoze Arimateas. ...më shumë

Magdalena shkon në varrin e Jezusin në ditën e tretë ...më shumë

Kur sheh se njerëzit kërkojnë kryqëzimin e Jezusit, Pilati lan ...më shumë

Fjalët e Jezusit para Këshillit mjaftojnë që Kaifasi ta dënojë ...më shumë

Jezusi shtron darkën e fundit me dishepujt dhe Maria Magdalenën. ...më shumë

Ndërkohë gruaja e Pilatit shkon në një nga mbledhjet e ...më shumë

Llazari vendos të çojë priftin Gjon të takojë Jezusin. Juda ...më shumë