Përfaqësues Shitjesh

Emërtimi i pozicionit: Përfaqesues Shitjesh

Departamenti: Shitjeve
I raporton: Supervizorit të Dyqaneve
I shërben drejtperdrejt klientit për të gjitha kërkesat dhe informacionet që i duhen.
Prezanton ofertat dhe shërbimet e kompanisë.

Detyrat dhe përgjegjesite:
•Pritja e klienteve
•Asistimi gjatë testimit të produkteve dhe shërbimeve tona
•Dhënia e informacionit mbi produktet
•Drejtimi I klienteve drejt arkes për kryerjen e pagesave
•Përcjellja e klientëve

Kualifikim Profesional: Diplomë Universitare përbën avantazh

Ekperienca Profesionale: Eksperiencë 1- vjecare në këtë pozicion

Aftësi dhe Cilesi:
•Aftësi shumë të mira organizuese, komunikuese dhe ndërpersonale;
•I aftë të organizojë punën duke përmbushur afatet;
•Te jete i shkathet
•Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese
•I gatshëm për të punuar në grup
•Njohuri të mira të gjuhës Angleze.

Të interesuarit të aplikojnë duke dërguar një CV (me fotografi) në adresen hr@corp.tring.al brenda datës 15 Tetor 2017.