Përfaqësues Shitjesh

PËRSHKRIMI I POZICIONIT

Qëllimi i punës së Përfaqësuesit të Shitjeve është përgjegjësia për shitjet direkte.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË: 

 1. Prezanton dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë klientëve ekzistues dhe atyre potencial.
 2. Menaxhon ankesat e klientëve.
 3. Identifikon dhe zgjidh shqetësimet e klientëve.
 4. Komunikon produktet dhe shërbimet e reja, zhvillime të veçanta, dhe siguron fëdback nga aktiviteti në terren niveleve të caktuara të stafit.
 5. Ruan materialet e shitjes dhe njohuritë për shërbimet.
 6. Plotëson saktë çdo dokumentacion në përputhje me rregulloren dhe procedurat e departamentit/kompanisë.
 7. Ndërton dhe ruan marrëdhëniet me klientët ekzistues dhe ata potencial.
 8. Merr pjesë në evente marketing si seminare, panaire etj.
 9. Asiston në implementimin e planit marketing të kompanisë sipas nevojave.
 10. Merr pjesë sipas nevojave të kompanisë në fushata promocionale, kur kompania njofton përfaqësuesin e shitjes nëpërmjet supervizorëve të shitjes.

 

PROFILI AKADEMIK: Diplomë Universitare përbën avantazh.

EKSPERIENCA PROFESIONALE: Minimuni 1 vit experiencë në pozicione të ngjashme.

 

AFTËSI DHE ZOTËSI: 

 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikimi. 
 • Njohje të gjuhës angleze.

 

Shënim: Përveç punës së përditshme të specifikuar në këtë JD, punonjësi duhet të kryejë punë shtesë (Për raste të veçanta) të dhëna nga mbikëqyrësi i tij brenda profilit të departamentit.