Përfaqësues Shitjesh

PËRSHKRIMI I POZICIONIT:

Qëllimi i punës së Përfaqësuesit të Shitjeve është përgjegjësia për shitjet direkte.

 


DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Prezanton dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë klientëve ekzistues dhe atyre potencial.
 • Menaxhon ankesat e klientëve.
 • Identifikon dhe zgjidh shqetësimet e klientëve.
 • Komunikon produktet dhe shërbimet e reja, zhvillime të veçanta, dhe siguron fëdback nga aktiviteti në terren niveleve të caktuara të stafit.
 • Ruan materialet e shitjes dhe njohuritë për shërbimet.
 • Plotëson saktë çdo dokumentacion në përputhje me rregulloren dhe procedurat e departamentit/kompanisë.
 • Ndërton dhe ruan marrëdhëniet me klientët ekzistues dhe ata potencial.
 • Merr pjesë në evente marketing si seminare, panaire etj.
 • Asiston në implementimin e planit marketing të kompanisë sipas nevojave.
 • Merr pjesë sipas nevojave të kompanisë në fushata promocionale, kur kompania njofton përfaqësuesin e shitjes nëpërmjet supervizorëve të shitjes.
 • Çdo detyrë tjetër që ngarkohet nga eprori.

ARSIMI: Diplomë Universitare përbën avantazh.EKSPERIENCA: Minimuni 1 vit experiencë në pozicione të ngjashme.

 


AFTËSI: 

 • Aftësi të mira ndërpersonale. 
 • Njohje të gjuhës angleze.
 • Inteligjencë emocionale
 • Dëgjim efektiv
 • Njohuri për produktet/shërbimet
 • Aftësi komunikimi
 • Aftësitë për zgjidhjen e “problemit”.

 

Lutem na kontaktoni ne adresen e emailit: hr@corp.tring.al