Sevda Erginci është aktorja e lindur më 3 Tetor të ...më shumë

Ali Il ka lindur më 16 Maj të vitit 1982 ...më shumë

Köksal Engür ka lindur më 1 Janar të vitit 1947 ...më shumë