Asli Enver ka lindur në Londer  më 10 maj 1984 ...më shumë

Mete Horozoğlu ka lindur në Ankara ku kaloi është periuhdën ...më shumë

Dolunat Soysert ka lindur në 25 mars 2973 në Adana ...më shumë