Bordi i Shqyrtimit të Ankesave

Në bazë të Ligjit 97/2013″ Për Mediat Audiovizive në Republikën e Shqipërisë” si dhe në zbatim të parashikimeve të Udhëzimit “Mbi procedurat e trajtimit të ankesave nga Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audioviziv OSHMA” dhe Rregulloreve përkatëse,  shoqëria Tring TV sh.a publikon si më poshtë Bordin e Shqyrtimit të Ankesave për të gjithë pajtimtarët.

 

  1. Blerta Nebiaj (Drejtuese e Departamentit të Kujdesit ndaj Klientit)
  1. Besmira Loshi (Gazetare)
  1. Enkela Qinami (Drejtuese e Departamentit të Programacionit)