Misioni ynë

mission big

MISIONI YNË:

Të ndërtojmë një marrëdhënie afatgjatë dhe të qëndrueshme me të gjithë klientët tanë duke iu ofruar një eksperiencë unike në:

 • Cilësinë e shërbimit
 • Kujdesit ndaj klientit

 

VLERAT TONA:

1. Të jemi inovativ:

 • Mendojmë përtej kufijve; përqafojmë ndryshimet dhe mënyrat e reja të të menduarit.
 • Marrim përsipër të rrezikojmë në mënyrë intelidhente
 • Ndjekim atë që nuk është bërë më parë

 

2. Veprojmë me integritet dhe besim

 • Bashkëpunojmë për të arritur më të mirën
 • Respektojmë vendimet dhe njëkohësisht angazhimet
 • Ruajmë informacionin konfidencial në lidhje me konsumatorin dhe kompaninë

 

3. Ndërtimi i një marrëdhënie të forta dhe afatgjatë me klinetët

 • Të kuptojmë se çfarë dëshirojnë klientët tanë
 • Të sigurohemi që ne jemi të vlefshëm për klientët tanë ashtu siҫ janë ata për ne
 • Të zgjidhim problemet dhe ti bëjmë gjërat më të lehta