Edil Al

Ne krijojmë standardet, të tjerët na ndjekin!

Shoqëria “Edil al” sh.p.k. është krijuar në 06 Korrik 1994, me vendim Gjykate nr. 5319, me kapital të përbashkët italo-shqiptar. Edil al ka filluar aktivitetin e saj me ndërtimin e veprave civile dhe industriale, rrugë, fabrika dhe ujësjellësa, ndërkohë qe vazhdon aktivitetin e saj me një rritje të vazhdueshme sasiore e cilësore.

Edil al ka një qëllim: Përpiqet që të lehtësojë zgjedhjen tuaj duke ju kursyer kohë dhe lekë, duke sjell tek ju informacionin në mënyra të ndryshme. Aktualisht kompania radhitet e para përsa i përket volumit të ndërtimit të apartamenteve me ambiente funksionale dhe qendra tregtare brenda komplekseve rezidenciale, të organizuara mirë dhe të administruara nga vetë kompania.

 

Web:http://www.edilal.com/

Adresa: Rr: ‘’Perlat Rexhepi’’, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 44801041

Fax: +355 42234941

Facebook: www.facebook.com/edil.al.3

Instagram: www.instagram.com/edil_al_/