Kontakt

Internet

Zyrat qendrore
Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë, Shqipëri
+355 44 800 000
+355 44 800 001
info@tring.al

Kujdesi ndaj Klientit
+355 44 800 000
+355 44 800 003
+355 44 800 001
info@tring.al
suport@tring.al

Marketing
+355 44 800 000
+355 44 800 001

Shitjet per biznese
+355 44 800 416
+355 44 800 001
depshitje@corp.tring.al

Financa
+355 44 800 000
+355 44 800 001
financa@tring.al

 

TV

Zyrat qendrore
Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë, Shqipëri
+355 44 800 000
+355 44 800 001
info@tring.al

Marketing
+355 44 800 402
marketing@tring.tv

Shitjet
+355 44 800 008
sales@tring.tv

Informacioni
+355 44 800 008
+355 69 40 38 000
info@tring.tv
+355 69 40 38 000 (Viber)

Burimet Njerëzore
+355 44 800 008
hr@tring.tv

Financa
+355 44 810 500
+355 69 40 95 071

 

My Tring IPTV

Zyrat qendrore
Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë, Shqipëri
+355 44 800 000
+355 44 800 001
info@tring.al

Telefon
+355 44 800 000/3
+355 44 800 001
info@tring.al
suport@tring.al

My Tring IPTV në botë
+355 69 40 38 000
+355 44 800 008
info@tring.tv