Kodi i etikes per Internet te sigurte


Tring Communications, nenshkruan marreveshjen per internet me te sigurte per femijet tane. Me iniciative te Ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, u zhvillua me dt. 7 shkurt 2012, takimi: “Te gjithe se bashku per nje internet me te sigurt”. Ne kete takim ne vecanti u vu theksi tek rendesia e kodeve te etikes per te bashkepunuar per mbrojtjen e femijeve nga permbajtjet e demshme ne Internet. Duke mbeshtetur rendesine e ketij procesi, perfaqesuesit e kompanive pjesemarrese ne takim, perfshire Tring Communications, u angazhuan te punonin per pershtatjen e kodeve te etikes. Me shkresen nr. 1018 dt. 5.4.2012, Ministri duke falenderuar kompanite per mbeshtetjen e kesaj nisme, inkurajoi vijimin e procesit per hartimin e kodeve te etikes per nje internet me te sigurt. Puna per hartimin e nje drafti per Internet me te sigurt ka filluar ne Prill 2012, me nisme te Vodafone Albania. Drafti eshte percjelle nga AKSHI dhe AKEP, ne disa nga ISP-te kryesore. Me ane te disa takimeve te organizuara nga AKSHI, kompanite celulare dhe ISP-te e ftuara ne procesin e diskutimit te draftit, diskutuan ne nivel teknik mbi draftin e kodit te sjelljes si dhe hapat e nevojshem per te arritur ne firmosjen e tij.