IT Specialist

TITULLI: Teknik me eksperiencë në fushën e IT dhe Frekuencave të larta

RAPORTON: Drejtuesit të Departamentit Teknik

PËRSHKRIMI PËRMBLEDHËS I PUNËS
Përgjegjës për instalimin, operacionet, dhe mirëmbajtjen e serverit të IT dhe infrastrukturës së rrjetit.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Instalon dhe mirëmban sistemet dhe serverat e Windows dhe Linux, si dhe shërbimeve përkatëse;
 • Përgjegjës për politikat e përdorimit të sistemit dhe shërbimeve;
 • Ofron asistencë dhe mirëmbajtje rutinë ndaj problemeve tek serverat, kompjuterat dhe përdoruesve të këtyre pajisjeve;
 • Menaxhon switch-at;
 • Konfiguron dhe mirëmban paisjet kompjuterike të shoqërisë;
 • Njohuri të mira në instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të Windows, Linux dhe aplikacioneve të ndryshme;
 • Njohuri të sistemeve të monitorimit dhe raportim të problemeve në grupet përkatëse të punës;
 • Mirëmbajte dhe konfigurime të ndryshme në switch-et L2\L3 të rrjetit të brendshëm;
 • Njohuri bazike ose të avancuar për transmetimet digjitale “DVB-T2/C”;
 • Njohuri në fushën e IT dhe të frekuencave të larta.


FORMIMI ARSIMOR 

Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike.

 

EKSPERIENCË

3 ose më tepër vjet pune në një fushë të ngjashme, Televizion, Radio etj.

 

AFTËSI TË TJERA

 • Aftësi të mira ndër-personale dhe komunikuese
 • I aftë për të zgjidhur problemet në mënyrë të pavarur;
 • Të ketë njohuri mbi administrimin e sistemeve Windows dhe Linux;
 • Të njoh konceptet e rrjetit dhe përdorimit të kompjuterit
 • Njohuri për Mail Server;
 • Njohuri për VoIP Server;
 • Aftësi për të shkruar skripte në gjuhë administrative;
 • Aftësi për të zgjidhur probleme dhe të punoj nën trysni.Personat e interesuar të dërgojnë CV të detajuar në gjuhën shqipe brenda datës 15.06.2020, në adresën hr@tring.tv

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të telefonohen.