Misioni ynë

Misioni ynë është të ndërtojmë një marrëdhënie afatgjatë dhe të qëndrueshme me të gjithë klientët tanë duke iu ofruar një eksperiencë unike në:

 • Cilësinë e shërbimit
 • Kujdesin ndaj klientit

 

VLERAT TONA:

1. Jemi inovativ

 • Mendojmë përtej kufijve, përqafojmë ndryshimet dhe mënyrat e reja të të menduarit
 • Marrim përsipër të rrezikojmë në mënyrë inteligjente
 • Ndjekim atë që nuk është bërë më parë

2. Veprojmë me integritet dhe besim

 • Bashkëpunojmë për të arritur më të mirën
 • Respektojmë vendimet dhe njëkohësisht angazhimet
 • Ruajmë informacionin konfidencial në lidhje me konsumatorin dhe kompaninë

3. Ndërtimi i një marrëdhënie të fortë dhe afatgjatë me klientët

 • Kuptojmë se çfarë dëshirojnë klientët tanë
 • Sigurohemi që ne jemi të vlefshëm për klientët tanë ashtu siҫ janë ata për ne
 • Zgjidhim problemet dhe i bëjmë gjërat më të lehta