Paketa Satelitore Extra

Abonimet

Kanalet

1,400 lekë
3,999 lekë
7,669 lekë
13,999 lekë9,800 lekë
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Seriale
Seriale
Seriale
Seriale
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Dokumentarë
Dokumentarë
Lifestyle
Lajme
Lajme
Lajme
Lajme
Lajme
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Muzikë
Muzikë
Adult