Paketa Tokësore Extra

Abonimet

Kanalet

1,250 lekë
3,300 lekë2,970 lekë
6,300 lekë5,670 lekë
11,890 lekë10,701 lekë
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Seriale
Seriale
Seriale
Seriale
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Dokumentarë
Dokumentarë
Lifestyle
Lajme
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Muzikë
Adult