Paketa Tokësore Extra

Abonimet

Kanalet

1,600 lekë
4,500 lekë
8,500 lekë
14,900 lekë
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Seriale
Seriale
Seriale
Seriale
Seriale
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Fëmijë
Dokumentarë
Dokumentarë
Lifestyle
Lajme
Gjeneraliste
Muzikë
Adult