Tarifat Tring Tel

Informohuni mbi tarifat e telefonisë Tring.

Thirrjet nga numra Tring drejt operatorëve kombëtarë fiks dhe mobile

Rrjeti
Tarifat në lekë/min
Brenda rrjetit Tring
0
Kombëtare Operatorë fiks
6.00
Kombëtare Operatorë celularë
21.00

 

Thirrjet nga numra Tring drejt operatoreve ndërkombëtare

Shteti
Fiks
Mobile
Itali
8.50
20.00
Greqi
8.50
20.00
Gjermani
8.50
20.00
Francë
8.50
20.00
Austri
8.50
20.00
Angli
8.50
20.00
SHBA
7.00
7.00
Kanada
7.00
7.00