Tarifat Tring Tel

Informohuni mbi tarifat e telefonisë Tring.

Thirrjet nga numra Tring drejt operatorëve kombëtarë fiks dhe mobile

Rrjeti Tarifat në lekë/min
Brenda rrjetit Tring 0
Kombëtare Operatorë fiks 6.00
Kombëtare Operatorë celularë 21.00

 

Thirrjet nga numra Tring drejt operatoreve ndërkombëtare

 

Shteti Fiks Mobile
Itali 8.50 20.00
Greqi 8.50 20.00
Gjermani 8.50 20.00
Francë 8.50 20.00
Austri 8.50 20.00
Angli 8.50 20.00
SHBA 7.00 7.00
Kanada 7.00 7.00