Tarifat Tring Tel

Informohuni mbi tarifat e telefonisë Tring.

Thirrjet nga numra Tring drejt operatorëve kombëtarë fiks dhe mobile

Rrjeti Tarifat në lekë/min
Brenda rrjetit Tring 0
Kombëtare Operatorë fiks 3.00
Kombëtare Operatorë celularë 12.00

 

Thirrjet nga numra Tring drejt operatoreve ndërkombëtare

 

Shteti Fiks Mobile
Itali 7.80 24.00
Greqi 7.80 18.00
Gjermani 43.20 42.00
Francë 7.80 42.00
Francë Prefikse te veçanta {33(8,63800,63800, 64000, 64001, 64002, 64003, 64004, 75076, 75077)} 46.00 46.00
Austri 24.00 42.00
Angli 47.37 60.08
SHBA 15.00 15.00
Kanada 15.00 15.00

 

Për TARIFAT E TELEFONISË NDËRKOMBËTARE NË DESTINACIONE TË TJERA kliko këtu.

Për listën e prefikseve në SHBA kliko këtu.