Bli Online: My Tring IPTV në Tring

Plotësoni saktë informacionin e kontratës suaj. Sigurohuni që shuma e përcaktuar është detyrimi juaj mujor sipas kontratës së nënshkruar. Çdo informacioni i dhënë në mënyrë të pasaktë do të sjellë mos aktivizim të shërbimit.

Nëse të dhënat tuaja janë të sakta, shërbimi i internetit dhe My Tring IPTV do t’ju hapet brenda 15 minutash.


Të dhënat tuaja

* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar
* Fushë e detyruar

Shpejtësia

* Fushë e detyruar

Paketa My Tring IPTV

* Fushë e detyruar

Kohëzgjatja

* Fushë e detyruar
Klienti:
Numri i kontratës:
Shpejtësia:
Shuma pa TVSH:
Lekë
TVSH:
Lekë

Shuma totale:
Lekë