Bli Online: Platforma Tokësore

Zgjidhni paketen që dëshironi dhe kryeni pagesën me kartë krediti apo Paypal.
Abonimi juaj do të aktivizohet menjëherë.

Home
1 Muaj
Platforma
Tokësore
Kanale
18
 700 Lekë
Bli tani
Home
12 Muaj
Platforma
Tokësore
Kanale
18
 7,000 Lekë
Bli tani
Familjar
1 Muaj
Platforma
Tokësore
Kanale
32
 1,250 Lekë
Bli tani
Familjar
3 Muaj
Platforma
Tokësore
Kanale
32
 3,300 Lekë
Bli tani
Familjar
6 Muaj
Platforma
Tokësore
Kanale
32
 6,300 Lekë
Bli tani
Familjar
12 Muaj
Platforma
Tokësore
Kanale
32
 11,890 Lekë
Bli tani