Bli Online: Pajisje

Dekoder tokësor
Platforma
Tokësore
 6,900 Lekë
Bli tani
Kartë Smart tokësore
Platforma
Tokësore
 1,000 Lekë
Bli tani
Dekoder satelitor
Platforma
Satelitore
 5,000 Lekë
Bli tani
Kartë Smart satelitore
Platforma
Satelitore
 1,000 Lekë
Bli tani
Dekoder My Tring IPTV
Platforma
My Tring IPTV
 5,000 Lekë
Bli tani