Paketa Tokësore Start

Abonimet

Kanalet

700 lekë
7,000 lekë
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Sport
Seriale
Seriale
Fëmijë
Fëmijë
Dokumentarë
Lifestyle
Lajme
Jotematike
Jotematike
Jotematike
Jotematike
Muzikë
Adult