Paketa Satelitore Start

Abonimet

Kanalet

800 lekë
9,600 lekë
Kinema
Kinema
Kinema
Kinema
Sport
Seriale
Seriale
Fëmijë
Fëmijë
Dokumentarë
Lajme
Lajme
Lajme
Lajme
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Gjeneraliste
Muzikë
Adult